Koha është tani: Aktivistët ruralë dhe urbanë që transformojnë jetën e grave

Data e Aktivitetit: 
08/03/2018

Këtë vit, Dita Ndërkombëtare e Gruas vjen në kulmin e lëvizjes globale të paprecedentë për të drejtat e grave, barazinë dhe drejtësinë. Kjo lëvizje ka marrë formën e marshimeve dhe fushatave globale, duke protestuar kundër ngacmimeve dhe dhunës seksuale, varfërisë, pagave të pabarabarta përfaqësim i ulet politik të grave, mbrojtjes së fëmijëve dhe të moshuarve etj. Dita Ndërkombëtare e Gruas 2018 është një mundësi për të transformuar këtë moment në veprim, për të fuqizuar gratë në të gjitha mjediset rurale dhe urbane. Një 8 Mars ndryshe dhe me një perspektive globale, në formën e një bashkëbisedimi dhe reflektimi, u mbajt sot me datë 8 Mars 2018, nga Koordinatorja e BE në bashkëpunime me Drejtorinë e Çështjeve Sociale Bashkia Mallakastër në mbështetje nga Shoqata AWEN nismëtare vullnetare si grupi "Deaura", dëgjuam, biseduan, ndan dhe planifikuam, një të ardhme ndryshe për gratë dhe fëmijët e Bashkisë Mallakastër nëpërmjet projekteve dhe plan projekteve të ndryshme të mbështetura nga Bashkimi Europian. Gëzuar 8 Marsin!

Foto nga aktiviteti