Takim informues për aplikimin e sistemit të ri të ndihmës ekonomike

Data e Aktivitetit: 
18/11/2016

Takim informues për aplikimin e sistemit të ri të ndihmës ekonomike në Bashkinë Mallakastër. Në ketë takim morën pjese Drejtoresha e Drejtorisë Rajonale Fier Alba Stefa, Përgjegjësi në bashki Pellumb Lamaj,Administratori i njësisë Administrative Dukas si dhe të gjithë Administratorët Social të Bashkisë Mallakastër.

Foto nga aktiviteti