Unë Zgjedh të Jetoj pa Dhunë

Data e Aktivitetit: 
06/12/2016

Në kuadër të fushatës së 16 ditëve të aktivizimit të dhunës ndaj grave, që zhvillohen çdo vit nga 25 nëntori - 10 dhjetor, Bashkia Mallakastër ndërmori një fushatë sensibilizuese për të gjithë qytetarët e saj. Pjese e fushatës u bënë edhe nxënësit e shkollës "Besëlidhja" nën moton e përbashkët të fushatës "Unë Zgjedh të Jetoj pa Dhunë".

Foto nga aktiviteti