Mbledhja e radhës e këshillit të Bashkisë Mallakastër 30.01.2017