Njoftim i listës përfundimtare të rezultatit për verifikimet paraprake për pranimet nga jashtë shërbimit civil