Aktivitete nga Bashkia Mallakastër

Këshilli i Bashkisë Mallakastër ka publikuar një sondazh online përmes të cilit synon tërheqjen e mendimit të qytetarëve, biznesit, shoqërisë civile, medias dhe akademisë lidhur me prioritetet që kanë për shërbimet / funksionet e ofruara nga Bashkia. Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve të...

Këshilli i Bashkisë Mallakaster, ka publikuar një sondazh online përmes të cilit synon tërheqjen e mendimit të qytetarëve, biznesit, shoqërisë civile, medias dhe akademisë lidhur...

Po kryhet regjistrimi fillestar i pyjeve dhe kullotave në pronësi të Bashkisë Mallakastër me anë të VKM-së 684/2020. Do të nisë procesi i Konsultimit Publik ç’do ditë nga e hëna në të premten nga ora 09:00- 16:00 duke nisur nga data 29.01.2021 deri 15.03.2021. Konsultimi do të bëhet pranë zyrës së...

NJOFTIM! Ditën e Premte, datë 20 Nëntor 2020 ora 10:00 do të zhvillohet një konsultim publik për "Ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e Strukturave Komunitare në Bashki". Modelin e kësaj rregulloreje mund ta gjeni duke klikuar në lidhjen e mëposhtme:

...

Bashkia Mallakster ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! 

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe...

1. Për miratimin e plotësimit të vakancës së Këshillit të Bashkisë Mallakastër, me dhënien e mandatit Znj. Brunilda Vasil Muçaj, kandidat i listës shumë emërorë të subjektit politik Partia Unitetit Kombëtar. 2. Për miratimin e listës për familjet në nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike deri...

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Bashkinë Mallakastër u përgatit nga administrata e Bashkisë Mallakastër me mbështetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe MetroPOLIS Shpk, në kuadër të projektit të nisur dhe financuar nga Swiss Agency for...

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

APEL PËR ARMËPUSHIM GLOBAL

Bota jonë përballet me një armik të përbashkët: COVID-19.

Virusi nuk interesohet për kombësinë ose përkatësinë etnike, fraksionin ose besimin.

Ajo sulmon të gjithë, në mënyrë të pamëshirshme. Ndërkohë, konflikti i...