2 Prilli dita ndërkombëtare e Autizmit.

Data e Aktivitetit: 
02/04/2019
Mos paragjyko! Mos diskrimino! Mos përçmo! Ndihmo integrimin dhe socializimin e tyre... 2 Prilli dita ndërkombëtare e Autizmit. Aktivitet sensibilizues dhe ndërgjegjësues u realizua në bashkëpunim nga Këndi i BE Bashkia Mallakastër me shkollën 9 vjeçare "Besëlidhja".

Foto nga aktiviteti