Njoftim!

Data e Aktivitetit: 
19/11/2020

NJOFTIM! Ditën e Premte, datë 20 Nëntor 2020 ora 10:00 do të zhvillohet një konsultim publik për "Ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e Strukturave Komunitare në Bashki". Modelin e kësaj rregulloreje mund ta gjeni duke klikuar në lidhjen e mëposhtme:

https://www.bashkiamallakaster.gov.al/Rregullore-e-KB_Strukturat-komunitare.pdf

Mund të dërgoni pyetjet dhe sugjerimet tuaja në këtë konsultim që për shkak të masave anti-Covid do të zhvillohet online. #BashkiaMallakaster #KëshilliBashkiakMallakaster #KonsultimPublik

Foto nga aktiviteti