Aktivitete nga Bashkia Mallakastër

Në mbështetje të ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik” si dhe ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Mallakastër zhvilloi dëgjesën publike për Projekt-Buxhetin dhe Paketën Fiskale 2019 me banore dhe përfaqësues të biznesit për Njësitë Administrative Fratar, Kutë dhe Selitë.

Takim me përfaqësues së Qeverisë së Nxënësve të shkollave 9-vjeçare si dhe Drejtoreshat e Kopshteve në kuadër të ditës kundër Bullizmit. Bashkia Mallakastër mbështet çdo aktivitet kundër Bullizmit dhe inkurajon të gjithë nxënësit e shkollave ta luftojnë këtë fenomen diskriminues.

 

Mbas përmbushjes se një sërë nismave ligjore, nisë puna për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mallakastër. Takimi i parë i realizuar mes Grupit të Punës Bashkisë Mallakastër dhe kompanisë fituese që do të zhvilloje këtë projekt. Për herë të parë Bashkia Mallakastër do të ketë...

Ngritja e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike në Bashkinë Mallakastër, u pasua me takimin “Forumi Qytetar për Sigurinë Publike”. Në këtë takim merrnin pjesë Kryetari i Bashkisë Mallakastër z.Kapllanaj, Shefi Komisariatit Policisë Mallakastër z.Leli, përfaqësues i Drejtorisë...

Sot është një ditë e veçante për Qytetarët e Bashkisë Mallakastër.  Delegacionin e Bashkimit Evropian kryesuar nga Z. Hubert Grandjean  zhvilloi një takim punë në Bashkinë tonë. Kryetari i Bashkisë z. Agron Kapllanaj priti Delegacionin e Bashkimit Evropian në zyrën e tij. Më pas në sallën e re  ...

Anëtarët e Ekipit Teknik Multidisiplinar të Mekanizmit të Koordinimit dhe Referimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Mallakastër morën pjesë në një trajnim mbi kuadrin ligjor në adresimin e dhunës në familje, zbatimin e legjislacionit, përgjegjësitë ligjore për secilin institución dhe...

Ndamë eksperiencën e MR të rasteve të dhunës në familje të ngritur në bashkinë Mallakastër me anëtarët e MR në bashkinë Vlorë dhe mësuam nga eksperienca e tyre.

 

Bashkia Mallakastër organizoi në datën 29 Mars 2018 një vizitë studimore në bashkinë Vlorë, me qëllim...

Më datë 08.03.2018 Bashkia Mallakastër organizoi takimin e grupit teknik multi-diplinar duke përfituar nga dita ndërkombëtare e gruas , të pranishëm ishin: Përfaqësuesit e Zyrës Vendore të Punësimit,përfaqësues të Prefekturës, përfaqësues të Zyrës së Drejtorisë Arsimore, përfaqësues të Shëndetit...

Këtë vit, Dita Ndërkombëtare e Gruas vjen në kulmin e lëvizjes globale të paprecedentë për të drejtat e grave, barazinë dhe drejtësinë. Kjo lëvizje ka marrë formën e marshimeve dhe fushatave globale, duke protestuar kundër ngacmimeve dhe dhunës seksuale, varfërisë, pagave të pabarabarta...