Autorizim i lëvizjes jashtë linjës

  1. Fotokopje e Çertifikatës së Transportit, të mjetit
  2. Fotokopje e Lejës së Qarkullimit, të mjetit