Këshilli Bashkiak 2019 - 2023

Kryetar Këshilli
Sekretar i keshillit
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partia Socialiste
Partaia Socialiste E Moderuar
Partia Demokracia Sociale
Partia Per Mbrojtjen E Te Drejtave Te Emigranteve
Partia e Unitetit Kombëtar
Partia Social Demokrate
Partia Demokracia Sociale
Partia Socialiste
Partia Socialiste