Degjes Publike Bashkia Mallakastër

26 Nentor 2018

Në zbatim të Ligjit nr 146/2014 “ Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, Ligjit nr 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjit nr 68 /2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” Në vijim të procesit përgatitjes së Projekt - Buxhetit për vitin 2019 Bashkia Mallakastër do të realizoj Dëgjesë Publike metë gjithë banorët e Njësive Administrative Qendër, Hekal, Ngraçan , Aranitas , Greshicë ,qytetit të Ballshit ,të bashkisë Mallakastër . 1. Takim do të zhvillohet ditën e premte më datë 30/11/2018 ora 10: 00 në pallatin e Kulturës së qytetit të Ballshit.

Jeni të ftuar të bëheni pjesë e dëgjesës publike për Projekt - Buxhetin e vitit 2019 për të garantuar një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës !