Mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Mallakastër 28.12.2016