MIRATIMIN E FINANCIMIT TË NDARË DY VITE TË INVESTIMEVE