NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR . 31 , DATË 19.04.2018 " PËR MIRATIMIN E VLERËS SË SHPRONËSIMIT TË QYTETARËVE ALBERT MEÇANAJ , ADRIAN HAZIZAJ , KASTRIOT TAULLAJ NË KUADËR TË ZBATIMIT TË PROJEKTEVE TË BASHKISË MALLAKASTËR ”