Njoftim fituesi per proçedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil