Njoftim i listës përfundimtare të verifikimeve paraprake për proçedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil në kategorinë ekzekutive dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese