Njoftim i listës përfundimtare të verifikimeve paraprake për procedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil në kategorinë ekzekutive për nëpunësit civil.