Njoftim i listes perfundimtare te verifikimeve paraprake per proceduren e pranimit nga jashte sisitemit te sherbimit civil ne kategorine ekzekutive per nepunesit civil