Njoftim i listes perfundimtare te vlersimeve per proceduren e pranimit nga jashte sherbimit civil.