Njoftim për bursa për nxënësit e klasës së X-të të Arsimit Profesional Publik për vitin shkollor 2021-2022