Njoftim për dëgjesë publike me banorë dhe grupe të interesit për pregatitjen e raportit të vlerësimit të riskut në bashkinë Mallakastër