NJOFTIM PËR NXËNËSIT E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023