Njoftim paraprak thirrja e dytë për aplikime nr. 02/2019 Nga Programi IPARD II