PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT BASHKIAK PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT VENDOR PËR SIGURINË PUBLIKE NË FASHKINË MALLAKASTËR