Shpallje Drejtor i Administrimit,Zhvillimit te Territorit dhe Projekteve