VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.04 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.04 DATË 24.02.2021

“Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Mallakastër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor, për akordimin e ndihmës financiare të

Znj. Vezire Jaupaj, banore e fshatit Gjerbës, Njësia Administrative Selitë, Bashkia Mallakastër, banesa (dy kate) e të cilës është dëmtuar si pasojë e rënies së zjarrit më datë 22.11.2020”.

shkarkoje te plote