VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 2012.2022