VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 20.12.2022