VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 21.02.2023