VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 22.12.2023