VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 24.11.2022