VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 26.05.2023