VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 27.10.2022

27 Tetor 2022
1-Për miratimin e listës për familjet në nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike me fondin deri në 6%. 2-Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2023. 3-Për miratimin e linjave të transportit të mësuesve dhe nxënësve që punojnë dhe mësojnë jashtë vendbanimit të tyre.