VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 28.09.2023