VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 30.10.2023