VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 30.11.2023