VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.40 DATË 26.08.2020

9 Shtator 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.40 DATË 26.08.2020

“PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT TË BASHKISË MALLAKASTËR MBI PARAQITJEN DHE SHQYRTIMIN E ANKESAVE, VËREJTJEVE, KËRKESAVE, PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE”

shkarkoje te plote