VENDIM NR.05 DATË 27.01.2020

10 Shkurt 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.05 DATË 27.01.2020

Për miratimin e rregullores bashkiake për administrimin Mbetjeve në bashkinë mallakastër

shkarkoje te plote