VENDIM NR.07 DATË 27.01.2020

10 Shkurt 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.07 DATË 27.01.2020

Për pagesën e vlerës së qirasë familjes së z. Shpëtim Aliaj, banor i lagjes Bylis, qyteti Ballsh, bashkia Mallakastër

shkarkoje te plote