VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 12.06.2024