VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 27.06.2024