VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR DT. 30.05.2024