Njoftimet e Këshillit Bashkiak

1.Me date 27.01.2022,diten e Enjte ora 11:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
2.Me date 28.02.2022,diten e Hene ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
3.Me date 29.03.2022,diten e Marte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
4.Me date 27.04.2022,diten e Marte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
5.Me date 18.05.2022,diten e Merkure ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
6.Me date 20.06.2022,diten e Merkure ora 11:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
7.Me date 26.07.2022,diten e Marte ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
8.Me date 30.08.2022,diten e Marte ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
9.Me date 28.09.2022,diten e Merkure ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
10.Me date 27.10.2022,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
11.Me date 24.11.2022,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
12.Me date 19.12.2022,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
01.Me date 23.01.2023,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
02.Me date 21.02.2023,diten e Marte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
03.Me date 27.03.2023,diten e Hene ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
04.Me date 26.04.2023,diten e Mërkur ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “.
05.Me date 25.05.2023,diten e Mërkur ora 12:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
06.Me date 27.06.2023,diten e Martë ora 11:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
07.Me date 24.07.2023,diten e Hënë ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
08.Me date 23.08.2023,diten e Mërkurë ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
09.Me date 28.09.2023,diten e Enjte ora 10:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
10.Me date 30.10.2023,diten e Hënë ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
11.Me date 30.11.2023,diten e Premte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
12.Me date 21.12.2023,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
01.Me date 29.01.2024,diten e Hënë ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
02.Me date 28.02.2024,diten e Mërkurë ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
03.Me date 28.03.2024,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “
04.Me date 24.04.2024,diten e Enjte ora 14:00; ne sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak Mallakastër thirret “ Mbledhja e Keshillit të Bashkise “