Drejtoria e Kultures, Turizmit, Arsimit dhe Sportit