Drejtoria e Programimit, Zhvillimit dhe Qeverisjes Elektronike