Plani i punes, plani i konsultimeve dhe buxheti i Keshillit Bashkiak, per vitin 2024