Pyetësor online

<p>Të nderuar Qytetarë! Këshilli Bashkiak Mallakastër ka publikuar këtu një #pyetësor përmes të cilit synon tërheqjen e ▪️mendimeve, ▪️rekomandimeve dhe ▪️sugjerimeve tuaja lidhur me ⏫️prioritetet që duhen marrë parasysh nga Bashkia në proçesin e hartimit të #BuxhetitVjetor 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ky pyetësor është hartuar dhe menaxhohet nga Këshilli Bashkiak Mallakastër dhe do të jetë i hapur për publikun, përgjatë periudhës 01 Shkurt 2023 deri në 28 Shkurt 2023. Mendimet Tuaja, do t’i shërbejnë Këshillit për t’i rekomanduar administratës një listë prioritetesh për përdorimin e fondeve publike në ofrimin e shërbimeve në Buxhetin e vitit 2024. Rezulatet e këtij pyetësori do të publikohen në vazhdimësi në faqen e Këshillit Bashkiak/Bashkisë Mallakastër. Ju faleminderit! LINKU ⬇️
<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxB... </p>