Njoftim paraprak për pranim nga jashtë sistemit të shërbimit civil Tetor 2019