Njoftim paraprak për procedurën e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil