Shpallje verifikim paraprak ne kategorinë ekzekutive